Nokia

Icon
87

Nokia

Lumia Icon

930
87

Nokia

Lumia 930

1020
86

Nokia

Lumia 1020

1520
86

Nokia

Lumia 1520

925
85

Nokia

Lumia 925

928
84

Nokia

Lumia 928

920
84

Nokia

Lumia 920

900
83

Nokia

Lumia 900

620
82

Nokia

Lumia 620

N9
81

Nokia

N9

800
80

Nokia

Lumia 800

830
80

Nokia

Lumia 830