Razer

Optical

Razer

Blade 15 Advanced Optical

Razer

Seiren Emote

Razer

Nari Ultimate for Xbox One

GTX

Razer

Blade Stealth 13 GTX

Mercury White

Razer

Blade Stealth 13 Mercury White

Razer

Blade 15 Advanced (2019)

(2019)

Razer

Viper (2019)

Razer

Kraken X

Razer

Blade 17

Razer

Blade 15 (2019)

Razer

Kraken

Razer

Basilisk Essential