Senran-kagura-burst

11.09.13
Senran Kagura Burst hits North American 3DS eShop Nov. 14
11.09.13

Senran Kagura Burst hits North American 3DS eShop Nov. 14

XSEED has announced Senran Kagura Burst, an expanded version of the Senran Kagura 3DS action-advent...

View
08.09.13
Senran Kagura Burst to reach North America, Europe
08.09.13

Senran Kagura Burst to reach North America, Europe

Action-adventure game Senran Kagura Burst is slashing its way to North American and European 3DSs t...

View