OS X 10.10
OS X Rin Ten Ten165 (5.6%)
OS X Ten Ten604 (20.4%)
OS Tenpocalypse109 (3.7%)
OS Ten Point Ten545 (18.4%)
OS X David Tennant298 (10.0%)
OS X Malibu Barbie417 (14.0%)
OS X Other Unspecified California Location830 (28.0%)

Rin Tin Tin photo from Rin Tin Tin Movie Star. Tintin from Entermeun on Deviant Art.

This article was originally published on Tuaw.