Starbreeze attempting acquisition of Payday: The Heist studio

Sponsored Links

Starbreeze attempting acquisition of Payday: The Heist studio
Starbreeze, the Swedish studio that brought the world the surprise hit Chronicles of Riddick and the recent reboot of Syndicate, is attempting an acquisition of Payday: The Heist studio Overkill Software. Pending approval by Starbreeze's shareholders, the move will see Overkill's IP (including Payday) and staff become part of Starbreeze's stable.

Beyond the acquisition of IP and staff, Overkill is set to establish a new Starbreeze office based out of Stockholm, Sweden. "Starbreeze has graphical emphasis, and Overkill has total focus on innovative gameplay. Together we form a unique constellation of creative forces," Overkill creative director Ulf Andersson said of the acquisition in a press release.

Overkill Software was formed in the ashes of former third-party mega studio Grin Software back in 2009, after it collapsed following several commercially unsuccessful projects. Brothers Bo and Ulf Andersson started Overkill, and it's unclear how their roles will change (if at all) in the new setup. The acquisition – if approved by Starbreeze's shareholders – is set to go into effect in mid-June.
Show full PR text
Pressmeddelande 19 april 2012
Starbreeze förvärvar OVERKILL Software
Starbreeze AB ("Starbreeze") har träffat avtal om att förvärva OVERKILL Software ("OVERKILL")
genom förvärv av samtliga aktier i SLG Everscreen AB ("SLG Everscreen"). Genom förvärvet erhåller
Starbreeze en stark spelutvecklingsstudio med stor potential. OVERKILL har framgångsrikt utvecklat
prisbelönta nedladdningsbara spel baserade på egna spelidéer och studions affärsidé är att äga
upphovsrätten till spelen. Förvärvet innebär vidare att Starbreeze stärker sin teknikplattform och
etablerar ett kontor i Stockholm. Under 2011 omsatte OVERKILL 15,4 miljoner kronor med ett
resultat före skatt om 4,3 miljoner kronor. Förvärvslikviden uppgår till 200 miljoner nyemitterade
aktier i Starbreeze AB som erläggs i samband med tillträdet som beräknas till omkring den 15 juni
2012. Vidare har Starbreeze förbundit sig att inrätta ett personaloptionsprogram omfattande 42,8
miljoner personaloptioner till vissa nyckelpersoner i SLG Everscreen.
Kort om OVERKILL
OVERKILL är ett svenskt spelutvecklingsbolag i stark tillväxt som skapar spel primärt för den digitala
marknaden baserat på Steam, PSN och XBOX LIVE. Spelen är ämnade att säljas direkt till kunderna
digitalt och målsättningen är att skapa, kontrollera och äga sina egna varumärken. OVERKILL äger
varumärket PAYDAY –The Heist såväl som teknikplattformen som använts i över 14 spelproduktioner.
PAYDAY –The Heist har prisats bland annat med "National Academy of Video Game Testers and
Reviewers" utmärkelse för "The Best original action game of 2011". PAYDAY – The Heist som
lanserades i oktober 2011 har sålts i över 400 000 exemplar digitalt och OVERKILL är i full produktion
kring expansioner och uppföljare.
Villkor för förvärvet
Genomförandet av förvärvet är villkorat bland annat av att Starbreeze genomför en
kapitalanskaffning som är tillräcklig för att tillvarata de affärsmöjligheter som identifierats, att
styrelsen bemyndigas att besluta om den emission som erfordras för att erlägga köpeskillingen i form
av egna aktier enligt avtalet samt att därutöver sedvanliga förvärvsvillkor uppfylls. Vidare har
Starbreeze förbundit sig att inrätta ett personaloptionsprogram till vissa nyckelpersoner i SLG
Everscreen. För ytterligare information hänvisar Starbreeze till separata pressmeddelanden avseende
företrädesemission och kallelse till extra bolagsstämman som kommer offentliggöras inom kort.
Uttalande från Mikael Nermark, VD Starbreeze
"Vi är väldigt nöjda över förvärvet av OVERKILL Software då PAYDAY tillsammans med P13 kommer
att utgöra grunden i vår produktportfölj av egna rättigheter vilket är i linje med den
marknadsutveckling vi ser och vår strategi att komplettera utvecklingen av stora såkallade AAA‐
produktioner med utvecklingen av mindre nedladdningsbara spel där Starbreeze äger de intellektuella
rättigheterna."Uttalande från Ulf Andersson, Creative Director OVERKILL Software
"Starbreeze och OVERKILL är två unika FPS studios. Starbreeze har grafisk tyngd, och OVERKILL har
total fokus på innovativt gameplay. Tillsammans utgör vi en unik konstellation av kreativa krafter.
Med två starka teknikplattformar och lång erfarenhet av stora produktioner blir vi ett oslagbart
team."

Om Starbreeze
Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Bolaget utvecklar data‐ och TV‐spel i
partnerskap med ledande internationella spelförläggare och i egen regi. I spelportföljen finns sju
titlar som har lanserats, där Syndicate är det senast släppta spelet. Starbreeze grundades 1998 och
har drygt 5 000 aktieägare.
All products recommended by Engadget are selected by our editorial team, independent of our parent company. Some of our stories include affiliate links. If you buy something through one of these links, we may earn an affiliate commission.
Popular on Engadget