Hd-hxu3

11.23.09
Buffalo now shipping SuperSpeed USB 3.0 external hard drive
11.23.09

Buffalo now shipping SuperSpeed USB 3.0 external hard drive

Yes, you've heard it right, kids! Buffalo's wild'n'wooly USB 3.0 external hard drive (the HD-HXU3)...

View