Gallery: 7 million upgrades to Mountain Lion | 7 Photos