Gallery: E3 2008 Nintendo Keynote Photo tour | 149 Photos