Gallery: HP Pavilion dm4, dv5, dv6, dv7 press shots | 43 Photos